Investeren in taal loont!

Gepubliceerd op: 23 augustus 2023 12:57

In 2022 is onder een aantal deelnemers aan educatieve trajecten in de regio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe een vragenlijst afgenomen. Er zijn twee meetmomenten geweest, bij de start van de cursus en aan het einde van de cursus.

Alle deelnemers aan de cursus 'Hulp bij solliciteren' hebben de vragenlijsten ingevuld. Deze cursus werd gegeven door taaldocenten van Entree College Nederland en vrijwilligers van het Taalhuis Noordwest Veluwe.

Uit de meting wordt duidelijk, dat:

  • circa 86% van de deelnemers een betere taalbeheersing krijgt;
  • circa 65% tot 85% van de deelnemers een betere plek in de samenleving krijgt;
  • circa 15% tot 35% van de deelnemers een betere arbeidsmarktpositie krijgt.

Betere plek in de samenleving

Het aantal deelnemers, dat haar taal verbetert en een betere plek in de samenlevingen op de arbeidsmarkt krijgt, is goed in vergelijking met andere trajecten uit het land. Hieruit blijkt, dat investering in volwasseneneducatie ervoor zorgt dat de inwoners in de regio alsnog een betere plek in de samenleving en op de arbeidsmarkt kunnen krijgen. De deelnemers ervaren beter te gaan functioneren op verschillende levensdomeinen na deelname aan een leertraject.

Nieuw cursusaanbod

Reden genoegom dit najaar opnieuw cursussen aan te bieden! Dit najaar gaat het om de cursussen: Hulp bij solliciteren, Beter leren schrijven, Wegwijs in het basisonderwijs. Neem voor meer informatie contact op met het Taalhuis of Entree College Nederland.

Taalhuis
taalhuis@bnwv.nl

Entree College Nederland
administratie@entree-college.nl  of 06 5506 4868