te laat

Voor het overschrijden van de uitleentermijn worden kosten doorberekend, het zogenaamde ‘te laat geld.’ Je pas wordt geblokkeerd als er €7,50 of meer op de pas open staat. Als je geleende materialen kwijt bent geraakt, worden er kosten voor vervanging in rekening gebracht.

Ieder lid van bibliotheek Noordwest Veluwe kan een email of sms ontvangen dat de uitleentermijn van geleende materialen over enkele dagen afloopt. Je kunt de materialen dan verlengen of terugbrengen. Voorwaarde is wel dat je een e-mailadres of mobiel telefoonnummer hebt opgegeven.

Met het invoeren van de inleverattendering komen we tegemoet aan de wens van veel van onze klanten. De verantwoordelijkheid van het inleveren ligt uiteraard nog bij de lener.

Wie nog geen e-mailadres of sms heeft doorgegeven, kan dat alsnog doen door zijn of haar gegevens te wijzigen in "mijn gegevens".