Gemeenteraad Harderwijk unaniem eens: elke basisschool krijgt eigen bibliotheek

Gepubliceerd op: 1 maart 2023 10:28

de Bibliotheek op school

De gemeenteraad in Harderwijk is het unaniem eens: alle basisscholen in Harderwijk mogen meedoen aan het programma de Bibliotheek op school. De recent aangenomen motie betekent een structurele samenwerking tussen de gemeente, de Bibliotheek Noordwest Veluwe en de scholen. Met de Bibliotheek op school krijgen kinderen toegang tot een collectie jeugdboeken op school en werken ze spelenderwijs aan hun taal en algemene ontwikkeling.

Elke basisschool

Momenteel maken al twaalf basisscholen in Harderwijk gebruik van het programma de Bibliotheek op school. Het voorstel in de gemeenteraad liet de noodzaak van een effectieve aanpak van de Bibliotheek op school op élke basisschool in Harderwijk zien. “Het is fantastisch dat dit nu alle kinderen in Harderwijk wordt gegund.”, vertelt Aimèe Streefland, programmacoördinator bij de Bibliotheek Noordwest Veluwe. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal scholen dat zich aanmeldt voor dit programma, maar bedraagt waarschijnlijk minimaal 300.000 euro.

De Bibliotheek op school

Met de Bibliotheek op school wil de Bibliotheek kinderen en jongeren stimuleren meer te lezen, thuis én op school. Het verhoogt het leesplezier en vergroot hun mediawijsheid. Want hoe ga je verstandig om met internet, sociale media en games? Het landelijke programma van de Bibliotheek op school bestaat uit zeven bouwstenen. Hier geeft de Bibliotheek lokaal eigen invulling aan, zodat het past bij de waardes en belangen van de school.

Ten minste drie jaar

Zo’n programma op maat bestaat uit een actuele collectie, expertise vanuit de Bibliotheek met een zogeheten leesmediacoach per school, en activiteiten rondom leesbevordering, mediawijsheid en digitale geletterdheid. Jaarlijks worden de resultaten op school gemeten middels een monitor, waarbij onder andere het leesplezier en de ouderbetrokkenheid wordt vergeleken met de landelijke cijfers. Zo kunnen de leerdoelen per schooljaar aangepast worden. Het programma de Bibliotheek op school is een samenwerking voor ten minste drie jaar.