Opzeggen

Je kunt je abonnement op een aantal manieren opzeggen: in de Bibliotheek, telefonisch, via email of schriftelijk.

Bekijk onze contactgegevens

Jeugdabonnement

Tot je 18e ben je gratis jeugdlid bij de Bibliotheek. Dit abonnement kun je voor je 18e op elk moment kosteloos opzeggen.

Jongerenabonnement

Als je 18 jaar wordt, zetten we je gratis jeugdlidmaatschap om in een betaald abonnement voor jongeren van € 25 per jaar. Dit abonnement kun je op elk moment opzeggen met een opzegtermijn van een maand.

Heb je al wel voor het hele jaar betaald? Dan ontvang je restitutie van het abonnementsgeld voor de overige maanden (met aftrek van eventueel openstaande bedragen op je bibliotheekpas).

Is je jeugdabonnement niet automatisch omgezet naar een abonnement voor jongeren, maar heb je dit abonnement zelf afgesloten? Dan geldt dat je een verplichting bent aangegaan voor minimaal één jaar lidmaatschap. Dit geldt ook voor leden, die middels maandelijkse automatische incasso betalen. Na het eerste jaar van je abonnement is het wel mogelijk om maandelijks op te zeggen met inachtneming van een maand opzegtermijn.

Volwassen abonnement

Als je 21 jaar wordt, zetten we je jongeren abonnement automatisch om naar een abonnement voor volwassenen voor € 63 per jaar. Dit abonnement kun je op elk moment opzeggen met een opzegtermijn van een maand.

Heb je al wel voor het hele jaar betaald? Dan ontvang je restitutie van het abonnementsgeld voor de overige maanden (met aftrek van eventueel openstaande bedragen op je bibliotheekpas).

Heb je dit jaarabonnement zelf afgesloten? Dan geldt dat je een verplichting bent aangegaan voor minimaal één jaar lidmaatschap. Dit geldt ook voor leden, die middels maandelijkse automatische incasso betalen. Na het eerste jaar van je abonnement is het wel mogelijk om maandelijks op te zeggen met inachtneming van een maand opzegtermijn.

Bij beëindiging van je lidmaatschap bij de Bibliotheek dienen alle geleende materialen te zijn ingeleverd en er geen bedragen meer open te staan op de lenerspas.