jaarverslag 2023

Meer leden. Meer bezoekers. Meer uitleningen. Meer deelnemers aan activiteiten. Meer vrijwilligers. Aan alles is te merken dat we corona (het is echt de laatste keer dat ik het woord gebruik) in 2023 definitief achter ons hebben gelaten.

Dat is echter lang niet de enige reden dat we als Bibliotheek Noordwest Veluwe (BNWV) over 2023 mooie cijfers kunnen overleggen. Belangrijker nog, is dat er vanuit de politiek – op zowel landelijk als gemeentelijk niveau – veel meer aandacht voor ons werk is gekomen. Na jaren van afbraak en bezuinigingen nam de Tweede Kamer halverwege 2022 een motie aan om  de toegankelijkheid van bibliotheken in alle gemeenten wettelijk te regelen. Meteen al dit jaar ervoeren we de – positieve – gevolgen daarvan.

Lees in ons jaarverslag alle cijfers van het jaar 2023 óf bekijk de video met alle hoogtepunten van 2023!

Bekijk het jaarverslag